close
menu

Företagardagen 2019!

Årets upplaga av Företagardagen fokuserar på FN:s globala mål. Vi inleder nu ett tre år långt tema på ämnet – för det finns inga kortsiktiga lösningar. Det blir en fullspäckad dag med inspirerande föreläsningar och möten om hur vi med utgångspunkt i de globala målen skapar lokal tillväxt. Och såklart - en hejdundrande fest!

Wisby Strand den 17 oktober. Tillsammans kan vi gå en lysande framtid till mötes.

Gotlands företagardag

Företagardagens mål är att bidra till Gotlands utveckling genom att ge näringslivet ny inspiration, nya kunskaper och nya kontakter. Evenemanget är en heldag med föreläsningar, prisutdelningar, mässa och middag.

Med. start i år och tre år framåt kommer fokus att vara FN´s globala mål. Hur kan det gotländska näringslivet jobba med dessa mål och hur kan. de skapa bra och hållbara affärer?

Temat detta år, 2019, är just. Globala mål och lokal tillväxt. Av de 17 globala mål FN satt upp kommer vi i. år att beröra 7 stycken:

Nr 3 God hälsa och välbefinnande

Nr 5, 10 Jämställdhet och jämlikhet

Nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Nr 12 Hållbar konsumtion & produktion

Nr 6, 14 Rent hav och sanitet för alla, hav och marina resurser


Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.