close
menu

Östsvenska Handelskammarens initiativ för kompetens i styrelserummen, 100-listan, presenterar sin senaste rapport med färska siffror på styrelsesammansättning i regionens största bolag. Vi har sedan ett samtal och diskussion med Cia Heldtander Färnlöf, vd Visbyark. Visbyark har nyligen tagit in en extern ledamot i sin styrelse och Cia berättar om hur det är att släppa in någon i sitt bolag, hur de tänkte och gick tillväga vid rekryteringen, vad det lett till och hur de tänker framåt.

KOPPLING. TILL GLOBALA. MÅL

Nr 5, 10 Jämställdhet och jämlikhet

Nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

FÖREDRAGSHÅLLARE

Anna Axelsson, verksamhetschef Östsvenska Handelskammaren

Jonna Hedlund, projektledare 100-listan

Cia Heldtander Färnlöf, VD Visbyark

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.