close
menu

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) tas just nu fram med sikte på 2040. Hur ligger Gotland till, vad säger nulägesanalysen? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Föredragshållare är Anette Jansson, projektledare för RUS, Region Gotland

Koppling till globala mål:

Nr 3 God hälsa och välbefinnande
Nr 5, 10 Jämställdhet och jämlikhet
Nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur
Nr 12 Hållbar konsumtion & produktion
Nr 6, 14 Rent hav och sanitet för alla, hav och marina resurser

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.