close
menu

Cementtillverkning står globalt för 5-7 % av koldioxidutsläppen. Samtidigt går byggandet av både bostäder och infrastruktur på högvarv, och allt detta kräver cement. Cementa har satt offensiva mål för att minska sin miljöpåverkan och vill vara en föregångare i hela branschen, inte minst i Slite. Men vad är realistiskt och hur ska det gå till i praktiken? Vi frågar ut hållbarhetschefen och fabrikschefen vid Cementa i Slite.

KOPPLING. TILL GLOBALA. MÅL

Nr 3 God hälsa och välbefinnande

Nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Nr 12 Hållbar konsumtion & produktion

Nr 6, 14 Rent hav och sanitet för alla, hav och marina resurser

FÖREDRAGSHÅLLARE

Karin Comstedt Webb, Sustainability manager, Fred Grönwall, fabrikschef.

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.