close
menu

Genom Uppsala universitets etablering på Gotland har nya kontaktytor öppnats mellan akademi och lokalt näringsliv. Campus Gotland har en uttalad hållbarhetsprofil inom både forskning och utbildning inom en rad olika ämnen. Här ger vi några exempel på hur studenter och forskare har skapat konkret nytta för företag och verksamheter inom besöksnäring och digital innovation.

KOPPLING TILL GLOBALA MÅL

Detta föredrag kopplar till mål 9, Hållbar industri, innovation och infrastruktur och till mål 12, Hållbar konsumtion & produktion.

FÖREDRAGSHÅLLARE

Jonas Sjöström, lektor vid Institutionen för Informatik och media, Uppsala universitet  

Erica Mårhén, projektledare vid Institutionen för Informatik och media, Uppsala universitet  

Marije Poort, lärarssistent, f.d. student Hållbar destinationsutveckling

Parisa Rouhi Khorasani, student Hållbar destinationsutveckling

Monica Frisk, Gotlands besöksnäring 

Representant för Gotland Sports Academy

Representant för Gotland Excursion

Moderator: Mathias Cöster, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.