close
menu

Företagardagen 2022!

Årets upplaga av Företagardagen är framflyttad till 2022! Då fortsätter vi att fokusera på FN:s globala mål. Vi började 2019 med att ta upp 7 av målen och fortsätter nästa år att jobba med övriga – för det finns inga kortsiktiga lösningar. Det blir en fullspäckad dag med inspirerande föreläsningar och möten om hur vi med utgångspunkt i de globala målen skapar lokal tillväxt. Och såklart - en hejdundrande fest!

Wisby Strand den 20 oktober 2022. Tillsammans kan vi gå en lysande framtid till mötes.

Gotlands företagardag

Företagardagens mål är att bidra till Gotlands utveckling genom att ge näringslivet ny inspiration, nya kunskaper och nya kontakter. Evenemanget är en heldag med föreläsningar, prisutdelningar, mässa och middag.

Med start 2019 startade vi en resa där vi skulle jobba i tre år med FN´s globala mål. Hur kan det gotländska näringslivet jobba med dessa mål och hur kan. de skapa bra och hållbara affärer?

Temat 2019 var just Globala mål och lokal tillväxt. Av de 17 globala mål FN satt upp berörde vi 7 stycken:

Nr 3 God hälsa och välbefinnande

Nr 5, 10 Jämställdhet och jämlikhet

Nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Nr 12 Hållbar konsumtion & produktion

Nr 6, 14 Rent hav och sanitet för alla, hav och marina resurser


Tack vare Företagardagens partners kan dagen genomföras och ha ett exklusivt innehåll som bidrar till utveckling, dialog och inspiration för Gotlands bästa.